Camera Deputatilor lucreza pe ascuns la insolventa TVR

Camera Deputatilor a adoptat tacit proiectul de lege iniţiat de Călin Popescu Tăriceanu care permite intrarea TVR în insolvenţă, camera decizională fiind Senatul, care urmează să dezbată acest proiect de lege.

tvr

Potrivit siteului Camerei Deputaţilor, termenul de adoptare tacită a acestui proiect era de 23 mai, fiind depus la Biroul Permanent pe 21 martie.

Iniţiativa prevede adăugarea a cinci alineate la articolul 27 din Legea 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea SRR şi SRTV, care vizează deschiderea procedurii de insolvenţă.

Potrivit proiectului, Consiliul de administraţie decide intrarea în procedura insolvenţei cu votul majorităţii membrilor săi şi formulează cererea de deschidere a acesteia. Cererea de deschidere a procedurii insolvenţei, semnată de preşedinte-director general, va fi însoţită de următoarele documente: ultima situaţie financiară anuală şi balanţa de verificare pentru luna precedentă datei înregistrarii cererii de deschidere a procedurii, lista completă a tuturor bunurilor debitorului, incluzând toate conturile şi băncile prin care debitorul îşi rulează fondurile – pentru bunurile grevate se vor menţiona datele din registrele de publicitate, lista numelor şi adreselor creditorilor, oricum ar fi creanţele acestora: certe sau sub condiţie, lichide ori nelichide, scandente sau nescadente, contestate ori necontestate, arătându-se suma, cauza şi drepturile de preferinţă, lista cuprinzând plăţile şi transferurile patrimoniale efectuate de debitor în cele 6 luni anterioare înregistrării cererii introductive, contul de profit şi pierdere pe anul anterior depunerii cererii, o declaraţie prin care debitorul îşi arată intenţia de reorganizare, conform unui plan prin restructurarea activităţii care nu va putea să se refere la închiderea sau desfiinţarea studiourilor teritoriale şi a emisiunilor dedicate minorităţilor naţionale, o descriere sumară a modalităţilor pe care le are în vedere pentru reorganizarea activităţii şi dovada notificării organului fiscal competent.

Potrivit proiectului, Consiliul de administraţie îl desemnează pe preşedinte-director general ca administrator special.

După declanşarea procedurii insolvenţei, Consiliul de Administraţie are atribuţii privitoare la strategia şi structura programelor şi supraveghează respectarea modului în care societatea îşi îndeplineşte obligaţiile asumate în schema de programe şi în licenţa de emisie eliberată de CNA.

Semnatarii: deputatul UDMR Mate Andras-Levente, senatorul PSD Rotaru Ion si senatorii ALDE: Anghel Cristiana-Irina, Banias Mircea Marius, Barbu Daniel-Constantin, Nita Mihai, Pelican Dumitru, Popescu-Tariceanu Calin Constantin Anton.

Initial, au fost si 10 parlamentari PSD care au semnat initiativa, insa acestia si-au retras semnaturile pe 22 martie.