50.000 de lei ajutor nerambursabil de la stat pentru FEMEILE antreprenor. Înscrierile online, AICI:

Femeile antreprenor pot primi ajutor de la stat de până la 50.000 de lei, pentru investiții, în ediția 2015 a Programului Femeia-Antreprenor.

Untitled1

Doamnele sau domnișoarele antreprenor  se vor putea înscrie pentru acest sprijin financiar începand cu data de 17.09.2015, ora 10.00, printr-o aplicație care va fi activă pe site-ul Directiei PoliticiAntreprenoriale din cadrul Ministerului Energiei, Mediului de Afaceri și IMM-urilor, a anunțat, vineri, ministerul în cauză.

Aplicația online pentru Programul naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii 2015 va ramane activa pana in data de 21.09.2015 ora 20.00, potrivit sursei citate.

Inițial, Ministerul Energiei comunicase StartupCafe ca Programul Femeia-Antreprenor ce avea ca dată estimativă de deschidere 3 august 2015.
În  acest an, bugetul total disponibil pentru program este de 1 milion de lei, statul estimând că 20 de antreprenoare vor primi ajutor.

Prin acest program, statul spune că va acorda până la 50.000 de lei ajutor financiar nerambursabil, reprezentând 90% din valoarea investiției pe care firma beneficiară trebuie să o facă. Restul de 10% din investiție trebuie acoperit de beneficiar.

Cine poate accesa finanțarea de la stat

Pot lua banii de la stat microîntreprinderile, persoanele fizice autorizate (PFA) care desfăşoară activităţi economice în mod independent si întreprinderile individuale din Romania.

Acestea trebuie să îndeplinească cumulativ o serie de condiții la momentul înscrierii online, printre care:

– au cel mult 3 ani de la înregistrarea in Registrul Comerţului la data deschiderii aplicaţiei de înscriere online în Program;
– cel puţin unul dintre asociaţi este femeie şi detine cel puţin 50% din părţile sociale ale societăţii în cazul microîntreprinderilor aplicante, sau reprezentantul persoanei fizice autorizate (PFA)/întreprinderii individuale (II)  care desfăşoară activităţi economice, este femeie;
– codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil şi autorizat la momentul înscrierii on line, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în Registrul Comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare;
– şi-au îndeplinit obligaţiile exigibile de plată a taxelor şi impozitelor către bugetul general consolidat şi bugetele locale;
– nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru; solicitanţii care au datorii eşalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul;
– nu sunt în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;
– au obţinut cel puţin 60 puncte în urma completării on-line a planului de afaceri.

Ce isi pot cumpara femeile-antreprenor cu banii de la stat

Potrivit procedurii programului, firmele beneficiare pot investi banii de la stat în mai multe bunuri ți servicii, printre care:

– achiziţionarea de echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare necesare desfăşurării activităţilor pentru care se solicită finanţare, cu exceptia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, instrumentelor şi automatelor muzicale;
– active necorporale referitoare la brevete de invenţie, mărci de produse si servicii (francize, etichetare ecologica, licente), software pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare;
– achiziţionarea de echipamente IT, tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă/copiator/multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video,etc.); Nu se pot achiziţiona mai multe echipamente IT, din fiecare tip, decât numărul total de angajaţi după implementarea investiţiei cu componentă nerambursabilă cu excepţia activităţilor care necesită acest lucru (Ex: Internet café, instruire în domeniul calculatoarelor, etc.);
– mijloace de transport marfă, în legătură cu activitatea pe care s-a accesat programul; sunt eligibile în cadrul programului: autoutilitare din categoria N1,N2, N3 cu excepţia vehiculelor de teren simbol G conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare exceptand  vehiculelor de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terţilor sau contra cost.
– realizarea unui site pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate, pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data decontului, în limita a 10000 lei; se consideră cheltuială eligibilă şi taxa de achiziţionare a domeniului Internet, fără hosting;
– achiziţia de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului în care se desfăşoară activitatea;
– consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program (maxim 4% din valoarea eligibilă la decont a proiectului, mai puţin consultanţa).
– cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale – pentru asociatul/acţionarul/administratorul societăţii aplicante, curs organizat de către un organism autorizat recunoscut de educaţie antreprenorială.
– Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;

click AICI pentru Procedura de derulare a programului si celelalte documente necesare inscrierii

sursă: AIPPIMM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *