Oportunităţi noi pe piaţa muncii prin noi programe de studiu ale Universității Spiru Haret

Specialist în Resurse Umane, Poliţist local, Arhivist, Arhitect, Specialist  în organizarea de târguri şi expoziţii, sunt doar câteva dintre provocările lansate de Universitatea Spiru Haret viitorilor studenţi, pentru a răspunde mai bine cerinţelor de pe piaţa muncii.

11

Ca parte a misiunii sale de a oferi învăţământ de calitate, modern, în pas cu tendinţele mediului socio-economic, universitatea introduce noi programe de studiu în oferta educaţională: Arhivistică, Resurse Umane, Poliţie locală, Tehnologia Informaţiei, Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, Economia comerţului, turismului, serviciilor şi managementul calităţii şi Arhitectură cu predare în limba engleză.

Programul de licenţă Arhivistică – Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane oferă posibilitatea viitorilor studenţi , ca la finalul celor 3 ani de studiu, să poată lucra în bănci, companii care prestează servicii de arhivistică, mass media etc. Peste 800.000 de astfel de firme private există în România, dintre care peste 100.000 sunt în Bucureşti. Universitatea Spiru Haret pune la dispoziţie 75 de locuri la acest program.  În ceea ce priveşte oportunităţile de carieră, cei care vor opta pentru această specializare au posiblitatea să activeze, după absolvirea facultăţii, în profesii precum Arhivist; Asistent de cercetare în istorie; Bibliotecar arhivist; Conservator arhivă; Documentarist; Istoric; Lector carte, presă sau editură; Profesor în învăţământul gimnazial; Redactor rubrică etc.

Programul de licenţă Resurse Umane – Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane are la dispoziţie 75 de locuri pentru viitorii studenţi, care vor fi pregătiţi prin cursuri şi stagii de practică orientate spre experienţa reală în domeniul recrutării de personal, cu scopul de a pătrunde cât mai repede pe piaţa muncii, după absolvire. În ceea ce priveşte oportunităţile de angajare, ca absolvent al acestei specializări, tinerii pot activa ca: Analist de mediu; Analist recrutare şi integrare salariaţi; Consilier orientare privind cariera; Sociolog; Specialist resurse umane; Specialist în recrutare etc.

În cadrul programului Poliţie Locală – Facultatea de Ştiinţe Juridice, Politice şi Administrative, prin discipline precum „Tactica poliţienească”, „Elemente de drept penal”, „Drept civil” sau „Legislaţie rutieră”, viitorii studenţi sunt pregătiţi astfel încât să aibă capacitatea şi pregătirea practică de a utiliza armamentul din dotare conform prevederilor legale, de a asigura ordinea publică şi siguranţa rutieră şi de a soluţiona eficient situaţiile de urgenţă specifice domeniului. Universitatea Spiru Haret oferă 50 de locuri la acest program. Oportunităţile de angajare în acest domeniu sunt râvnite de mulţi tineri. Poliţist local sau comunitar; Asistent de cabinet; Administrator public; Expert în administraţia publică sau Secretar administrativ sunt doar câteva posibilităţi de carieră pe care le pot urma studenţii după absolvirea acestei specializări.

Tehnologia Informaţiei – Facultatea de Matematică, Informatică şi Ştiinţele Naturii este un nou program de studiu al Universităţii Spiru Haret, ce pune la dispoziţie un număr de 60 de locuri. Pe parcursul celor 4 ani de specializare, studenţii îşi vor putea însuşi aptitudini în inginerie, informatică, proiectarea componentelor hardware, software şi de comunicaţii. Oportunităţile de carieră sunt numeroase în acest domeniu. Proiectant sisteme informatice; Administrator de reţea de calculatoare sau de telefonie VOIP; Inginer de sistem software şi sisteme de securitate; Programator de sistem informatic; Consultant informatică sunt doar câteva profesii care pot fi urmate de către absolvenţi.

 Noul program din cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, îşi propune ca după terminarea celor 3 ani de studiu, absolvenţii să capete competenţe şi aptitudini astfel încât să poată activa pe piaţa muncii în instituţii educaţionale de nivel preşcolar şi primar, programe de tip after-school pentru şcolarii mici, programe sociale şi extracurriculare dezvoltate de ONG-uri de profil etc. Asistent de cercetare în pedagogie; Consilier şcolar; Expert în învăţământ; Inspector şcolar; Profesor în învăţământul preşcolar sau primar; Referent de specialitate în învăţământ sunt doar câteva dintre oportunităţile de angajare. Programul oferă 100 de locuri.

Economia Comerţului, Turismului, Serviciilor şi Managementul Calităţii este noul program din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice, ce îşi propune să formeze economişti care să răspundă exigenţelor europene şi mondiale în ceea ce priveşte domeniile vizate. Absolvenţii vor putea lucra în servicii specializate în organizarea de târguri şi expoziţii, direcţii şi departamente specializate în comerţ, turism, din industria HoReCa etc. Analist calitate; Analist servicii client; Analist în turism; Asistent comercial; Asistent de cercetare economist în management; Asistent de cercetare economist în marketing sunt doar câteva oportunităţi de carieră oferite de acest program, care „pune la bătaie” 100 de locuri.

Programul Arhitectură cu predare în limba engleză – Facultatea de Arhitectură (singura instituţie de învăţământ superior particular de arhitectură din România, membră a European Association for Architectural Education), îşi propune să formeze specialişti care să răspundă cerinţelor reale privind domeniile arhitecturii, urbanismului, restaurării monumentelor, regenerării urbane şi conservării patrimoniului. Pentru programul cu predare în limba engleză, Universitatea Spiru Haret are alocate 50 de locuri. După terminarea celor 6 ani de studiu, absolvenţii au la dispoziţie o paletă largă în ceea ce priveşte activitatea profesională. Arhitect; Arhitect în urbanistică şi amenajarea teritoriului; Arhitect clădiri sau restaurări; Consilier şi Expert arhitect sunt doar câteva poziţii profesionale pentru care aceştia pot opta. Studenţii vor avea parte atât de cunoştinţe teoretice predate de specialişti în domeniu, cât şi de stagii de practică de calitate ridicată, în contextul în care universitatea are colaborări de succes cu instituţii de profil din Europa şi din lume.

Înscrierea la Universitatea Spiru Haret, la aceste programe de studiu şi nu numai, continuă şi în luna septembrie, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00-17:00, precum şi sâmbăta, între orele 09:00-12:00.

Mai multe informaţii despre oferta educaţională a Universităţii Spiru Haret se pot obţine accesând link-ul admitere.spiruharet.ro .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *