Comunicat LSRS: LSRS – un proiect care deranjează

Doi ani și jumătate în slujba tinerilor români de pretutindeni

București, 8 august 2011. Liga Studenților Români din Străinătate (LSRS) dorește să clarifice, în beneficiul membrilor, partenerilor săi și al opiniei publice, o serie de aspecte privitoare la organizarea, activitățile și obiectivele sale. Fidelă principiilor sale, Liga consideră că nici o critică, oricât de izolată, nu trebuie evitată și că este de datoria ei să promoveze în continuare transparența și informarea corectă a membrilor. 

Obiectivele și misiunea LSRS. Încă de la lansarea din 8 ianuarie 2009, LSRS a avut drept obiectiv principal promovarea solidarității între studenții și absolvenții români din străinătate, alături de încurajarea contribuției lor la dezvoltarea României pe termen lung.

Liga a apărut ca răspuns firesc la anumite nevoi evidente: sprijinirea tinerilor români în problemele specifice studenției peste hotare; facilitarea contactului între acești tineri; reprezentarea intereselor și drepturilor lor în raport cu instituțiile Statului Român; și promovarea meritelor lor academice și profesionale. De aici și deviza LSRS, „Meritul tău, sprijinul nostru, viitorul României.” La momentul apariției LSRS, studenții români din străinătate erau doar un fenomen de „brain drain”, necuprinși în nici un fel de statistică, fiecare pe cont propriu. Astăzi, peste 5.500 dintre ei, din zeci de țări, formează deja o comunitate unită.

Principiile LSRS. Liga a fost, este și va rămâne o organizație apolitică și echidistantă, în conformitate cu Statutul său juridic. Liga garantează drepturi egale pentru toți membri săi,  “indiferent de etnie, religie, sex, apartenenţă politică sau orientare sexuală” (Statutul LSRS). LSRS condamnă ferm orice manifestări cu caracter extremist sau nedemocratic, promovând întotdeauna idealul unei Românii prospere, decente și democratice. LSRS menține o relație foarte bună cu toate instituțiile importante din România, inclusiv cu toate cultele din România, în egală măsură și în conformitate cu principiile democratice pe care le promovează. LSRS are si va avea întotdeauna un caracter laic. Nimeni nu are dreptul de a-și asuma și susține poziții publice în numele LSRS, în afara conducerii Ligii și aceasta strict numai în condițiile definite de Statut. LSRS se delimitează ferm de orice poziții, reacții sau declarații, indiferent de contextul lor, care vizează LSRS și care aparțin unor persoane care în mod legal nu pot vorbi în numele LSRS.

Pe lângă încurajarea implicării civice a tinerilor români, precizăm încă o dată că Liga nu se va constitui niciodată în partid politic. Mai mult, conducerea Ligii nu este interesată de nici o funcție politică sau de stat și nici nu are aspirații în aceste direcții. Membrii ei sunt fie studenți, fie își urmează cariera profesională în afara sferelor politice. LSRS este un proiect care va rămâne generațiilor viitoare, fără a servi niciodată unor interese private, individuale.

Valorile LSRS. Liga promovează valoarea, inițiativa, profesionalismul și solidaritatea studenților și absolvenților români din străinătate. Ceea ce ne unește – dincolo de etnie, religie, ideologie și alte caracteristici individuale – este că suntem cetățeni ai României. În opinia noastră, trebuie să ne respectăm întotdeauna între noi și trebuie să respectăm întotdeauna celelalte popoare, fără a uita că suntem români și fără a ne renega originea, indiferent de situația actuală a României. Nenumărați membri ai Ligii au avut oportunitatea de a trăi și studia printre oameni extrem de patrioți – de la americani, la evrei, francezi, britanici și japonezi. Toate aceste popoare au atins un înalt grad de dezvoltare inclusiv datorită faptului că au fost și sunt întotdeauna mândri de țările lor, nu în ciuda acestei atitudini. LSRS promovează ideea că studenții și absolvenții români pot fi mândri de identitatea lor într-un context democratic, tolerant și modern. În acest sens, sentimentul de patriotism curat și modern nu are absolut nici o legătură cu excese naționaliste de intoleranță și xenofobie.

Reprezentativitatea LSRS. La doi ani și jumătate de la lansare, LSRS este un proiect în construcție, departe de a cuprinde întreaga studențime română din străinătate, estimată la zeci de mii de tineri. Dar în același timp LSRS este suficient de dezvoltată pentru a fi recunoscută oficial, de către instituțiile Statului Român și nu numai, drept cadru reprezentativ al studenților români din străinătate. Acest lucru este important deoarece numai prin intermediul unui organism reprezentativ studențimea română din străinătate poate intra într-un dialog oficial cu autoritățile statului pentru a obține sprijin, a-și apăra și promova interesele comune, și a întregi mișcarea studențească românească cu dimensiunea ei internațională. În acest sens, LSRS a reușit să stabilească relații oficiale nu numai cu reprezentanți ai Statului, cum ar fi Senatul României, Ministerul Educației sau Ministerul Afacerilor Externe, dar și cu organizații studențești din România și cu zeci de alți parteneri din societatea civilă și din mediul privat.

Cu privire strict la reprezentativitatea LSRS, aceasta nu este într-o poziție diferită față de alte organisme similare și acceptate—dincolo de recunoașterea oficială din partea Statului. Chiar în România există mai multe uniuni studențești care se revendică drept reprezentanți ai mișcării studențești din țară. Exemplele pot continua cu asociațiile profesionale din întreaga lume care niciodată nu pot cuprinde toți profesioniștii dintr-un domeniu, dar care le reprezintă interesele și le apără drepturile. LSRS operează în același mod, în deplină conformitate cu legea și respectând Statutul său.

Fapte, nu vorbe. Felul în care LSRS înțelege să promoveze ideea de comunitate și solidaritate este în primul rând acela de a oferi ea însăși un exemplu de dedicare altruistă, profesionalism și corectitudine—prin fapte, nu prin vorbe. De aceea, LSRS continuă să ofere în mod gratuit membrilor o gamă largă de servicii și facilități, de la proiecte de informare, evenimente de recrutare, la consultanță juridică, mentorat, platforme de networking etc. Calitatea de membru, obținută numai în urma completării formularului de înscriere online care detaliază beneficiile și termenii de utilizare a platformei LSRS, atrage astfel după sine numai beneficii importante, gratuite.

Echipa LSRS, formată din peste 200 de studenți și absolvenți români, lucrează numai pe bază de voluntariat, investindu-și timpul propriu în această idee, în afara orelor de curs, a activităților profesionale etc.

Echidistanță și legitimitate. Mai mult, LSRS a urmat fără excepție limite autoimpuse în toate acțiunile sale oficiale, fie că e vorba de caracterul apolitic și echidistant consfințit chiar prin Statut, fie că e vorba de combaterea activă a discriminării. Astfel, de exemplu, la toate manifestările LSRS au fost invitați și prezenți reprezentanți din toate zonele politice, iar Liga a luat poziții oficiale în cazuri de discriminare pe criterii etnice a studenților români (Italia), în cazul expulzărilor abuzive îndreptate împotriva romilor (Franța) și a promovat în mod special meritele academice a unor studenți de etnie romă, inclusiv în cadrul Galei LSRS. Prin toate acestea, LSRS dorește să dea un exemplu pozitiv, recunoscând că nu declarațiile ci faptele și munca reflectă adevărul și pot cu adevărat să convingă opinia publică că toți suntem cetățeni ai României, o Românie pe care o dorim tolerantă, democratică și corectă.

Transparență și autonomie. Cu privire la „conducerea” Ligii, LSRS a promovat de la început transparența, dialogul deschis și asumarea responsabilității individuale. Datorită caracterului său internațional, LSRS se bazează pe activitatea filialelor sale din jurul lumii. Aceste filiale au autonomie completă, deciziile de management fiind luate în întregime de echipele locale. Mai mult, două filiale LSRS s-au înregistrat deja separat ca ONG-uri în țările respective. LSRS a sprijinit aceste „desprinderi” tocmai pe principiul autonomiei și responsabilității, și cel al încrederii în faptul că misiunea și principiile LSRS pot fi și vor fi continuate.

Același principiu al deschiderii face ca toate posturile în LSRS să fie anunțate public, toate documentele de bază ale LSRS să fie disponibile public și toate pozițiile LSRS să fie făcute publice, inclusiv prin Forumul LSRS, accesibil de către oricine, online. În plus, în fiecare an, LSRS a convocat public Adunări Generale în persoană, cu spații adecvate, imediat după Gală. În cadrul acestora s-au prezentat, inclusiv în prezența presei, realizările Ligii pe anul trecut și intențiile pentru viitor. Adunările Generale ale LSRS, în sesiunile ordinare și extraordinare, au fost convocate întotdeauna în deplină conformitate cu legea și cu Statutul Ligii. Adunările Generale organizate online sunt o consecință firească a răspândirii membrilor noștri în întreaga lume, Liga neavând fondurile necesare pentru a aduna toți membri la un loc, în persoană.

Conducerea Ligii. Misiunea actualei conduceri a Ligii a fost de la început aceea de a pune pe picioare acest proiect, de a-l consolida, pentru a-i asigura sustenabilitatea pe termen lung sub următoarele echipe de conducere. Conducerea Ligii are în primul rând atribuțiuni de management al organizației, și a demonstrat, prin construcția LSRS de la zero la ce este astăzi, prin rezultate, că a acționat cu competență și profesionalism.

Este prima conducere, constituită legal o dată cu înființarea juridică a Ligii la Tribunalul Sectorului 2, București. Actuala conducere a fost confirmată și prin vot electronic – conform Statutului și posibilităților în contextul răspândirii internaționale a membrilor – chiar la insistența conducerii, care a mers peste condițiile minime impuse de lege. Odată cu încheierea mandatului actualei conduceri, se vor organiza noi alegeri, în deplină conformitate cu Statutul LSRS.

Pe parcursul ultimilor doi ani și jumătate, conducerea LSRS s-a ocupat de management-ul organizației și dezvoltarea ei, înțelegând că are o responsabilitate față de viitoarele echipe de conducere de a lăsa în urmă o Ligă solidă și principii corecte. Iar cine crede că o echipă de voluntari ca cea a LSRS, formată din peste 200 de studenți și absolvenți de la universități de prestigiu din întreaga lume, poate accepta alt tip de management decât unul onest, profesionist și democratic, se înșeală.

Pozițiile publice LSRS. LSRS nu și-a permis niciodată să se implice consistent, în numele membrilor, în nici un fel de dezbateri publice din România, sau să adopte poziții politice. Activitatea oficială a conducerii LSRS, ca reprezentanți ai membrilor LSRS, s-a limitat la atragerea sprijinului autorităților statului, a organizațiilor civice și a reprezentanților din mediul privat pentru proiectele LSRS, de exemplu sprijinul MAE pentru Filialele LSRS. Este important de precizat de asemenea că LSRS nu a beneficiat niciodată de finanțări de la Statul Român. Pentru puținele proiecte LSRS care au implicat printre altele și autorități ale Statului, acestea au fost avut doar rol de sprijin, nu de finanțator direct al organizației. De altfel, finanțatorii direcți ai organizației sunt recunoscuți public pe site-ul oficial al Ligii și în rapoartele de activitate.

Recunoaștere și promovare. Unul din obiectivele LSRS, care contribuie la solidarizarea studenților români din străinătate, la ideea întoarcerii lor spre casă și la imaginea României, este acela de promovare a meritelor academice obținute peste hotare. Mulți studenți români au performanțe extraordinare la universități de top din întreaga lume și, în plus, an de an numărul celor care pleacă la studii în străinătate crește. Gala LSRS, un eveniment anual, prezintă realizările unor studenți români cu rezultate deosebite în străinătate în fața opiniei publice, a societății civile, a mediului academic, cultural și profesional și în fața decidenților politici. Evenimentul a fost jurizat în fiecare an de o comisie externă formată din reputați profesori, academicieni și experți români. Prin aceste exemple de excelență dorim să ilustram că studenții români din străinătate reprezintă o comunitate de valoare care poate contribui la dezvoltarea României.

Unitate. Întrucât în străinătate se acumulează din ce în ce mai mult capital intelectual românesc, LSRS, în mod logic, promovează întoarcerea acasă a acestor „elite” studențești, în beneficiul României. LSRS nu a folosit niciodată termenul „elită” în sens restrictiv, cu referire exclusivă la studenții români din străinătate. Într-un interviu din iunie 2011, unul dinte membrii fondatori ai LSRS declara următoarele:
“Cred că alegerea unei facultăţi sau, după caz, a unui program de masterat este o decizie pur personală. Cei care afirmă că orice universitate de peste hotare este mai bună decât facultăţile din România se înşeală. Fiecare elev sau student trebuie să analizeze atent opţiunile existente pe domeniul de interes şi să facă alegerea care i se potriveşte cel mai bine. Cu siguranţă am colegi şi prieteni care au făcut facultatea în România şi au rezultate deosebite, colaborează cu profesori extraordinari, sunt conectaţi la ultimele evoluţii pe plan global. Ştiu şi câteva persoane care ajung la programe bine cotate peste hotare, însă din păcate nu reuşesc să acumuleze cunoştinţe noi în profunzime şi nici să-şi schimbe mentalitatea. Cu riscul de a utiliza un clişeu, din experienţa mea pot spune că în foarte multe cazuri „omul sfinţeşte locul”.

Comunitatea studenților români din străinătate, ca și cea din România, are niște vârfuri de excelență, studenți de „elită” în sensul calitativ al termenului. Viziunea LSRS, departe de a promova o segregare a capacităților acestei generații între cei „de afară” și cei „de acasă”, cheamă la unitate. În acest sens, în ianuarie 2011, LSRS a lansat public proiectul CAESAR—Centrul pentru Acces la Expertiza Studenților și Absolvenților Români – cu misiunea explicită de a aduce pe o platformă comună a unui „think-tank” independent și echidistant cei mai buni tineri români din străinătate dar și din țară. LSRS rămâne astfel consecventă misiunii sale de a promova excelența tinerilor români de pretutindeni.

Doi ani și jumătate de LSRS. LSRS rămâne un proiect deschis, transparent, al tuturor studenților și absolvenților români din străinătate, bazat pe principii clar enunțate, afișate și acceptate de membri, cu o misiune pozitivă. Un proiect construit cu eforturi deosebite și prin efort voluntar de către un grup de peste 200 tineri care, studenți fiind la facultăți solicitante din străinătate, au luat inițiativa și au convins, legitim și deschis, prin rezultate concrete și nu prin vorbe.

LSRS constată cu mare regret că un proiect altruist, echidistant, inatacabil și neșantajabil datorită felului în care a fost dezvoltat, un proiect care nu a acceptat niciodată compromisuri, deranjează câteva persoane “bine-intenționate”. Deși marginale în mediul online, opiniile, acuzele și speculațiile acestora constituie o regretabilă jignire la adresa tuturor tinerilor români care s-au implicat activ în proiectul LSRS.  În conformitate cu legile Statului Român, LSRS precizează că nu va tolera atacurile personale, speculațiile, jignirile și calomniile care aduc prejudicii de imagine organizației și membrilor săi, rezervându-și dreptul de a apela în consecință la toate căile judiciare disponibile.

În final, menționăm că LSRS a funcționat după un motto fundamental încă de la început: dreptul de a critica este simetric cu obligația de a face. LSRS își continuă drumul, împreună cu cei care aleg să creadă în misiunea Ligii și care își doresc să fie parte dintr-un demers pozitiv, care construiește și ajută nenumărați tineri români în fiecare an. Avem conștiința împăcată că ne-am făcut datoria, cum ne-am priceput mai bine, în ultimii doi ani și jumătate și ne exprimăm întreaga convingere că, la finalul mandatului actual, cei care vor prelua ștafeta vor continua dezvoltarea Ligii pe aceleași principii și direcții fundamentale.

Liga mulțumește pe această cale tuturor celor care au susținut și susțin acest proiect!

Mergem înainte, împreună!

 

Pentru orice întrebări sau nelămuriri, vă rugăm să ne scrieți la contact@lsrs.ro.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *