România Jună: Un eveniment pentru toți tinerii români

România Jună: Un eveniment pentru toți tinerii români

Bucuresti, 8 august 2011. Liga Studenților Români din Străinătate (LSRS) dorește să clarifice, în beneficiul membrilor săi și în fața opiniei publice, o serie de aspecte privitoare la organizarea evenimentului România Jună. Liga mulțumește pe această cale tuturor celor care au oferit o viziune constructivă legată de buna desfășurare a acestui important eveniment.

Liga a fost, este și va rămâne o organizație apolitică și echidistantă, în conformitate cu Statutul său juridic. Liga garantează aceleași drepturi pentru toți membri săi,  “indiferent de etnie, religie, sex, apartenenţă politică sau orientare sexuală” (Statutul LSRS). LSRS condamnă ferm orice manifestări cu caracter extremist sau nedemocratic, promovând întotdeauna idealul unei Românii prospere, decente și democratice, o Românie care să garanteze drepturi egale pentru toți cetățenii ei.

În acest sens, LSRS regretă preluarea unor texte aflate încă în lucru de pe paginile site-ului www.romania-juna.eu. Acele citate nu aparțin LSRS, nici membrilor săi. Scoase din contextul unor propuneri inițiale de posibile agende de discuții, acele texte au dat naștere la anumite interpretări eronate. LSRS se delimitează de orice poziții naționaliste sau discriminatorii și a dispus completarea și/sau editarea imediată a acelor texte care puteau denatura caracterul democratic, transparent și deschis al evenimentului România Jună.

Precizăm pe această cale că Pelerinajul la Putna, ca de altfel întregul eveniment România Jună, este deschis tuturor tinerilor români, indiferent de religie sau etnie. LSRS consideră ca firească alegerea locației Putna pentru sărbătorirea a 140 de ani de la primul Congres al Studenților Români de Pretutindeni, din moment ce acel congres a avut loc chiar la Mănăstirea Putna, la 15 august 1871, în prezența a peste 3.000 de tineri români. Într-adevăr, Putna este un loc de o covârșitoare importanță istorică pentru poporul român. În acest sens, activitățile cu caracter religios sunt deschise doar participanților interesați, existând și varianta vizitării unor locuri istorice din Rădăuți ca program alternativ.

LSRS mulțumește Bisericii Ortodoxe Române pentru sprijinul manifestat în organizarea evenimentului România Jună pe 15 august, la Putna. Pentru această a doua parte a evenimentului România Jună, LSRS nu beneficiază de nici un alt sprijin, nici din mediul public, nici din mediul privat.

În același timp, LSRS menține o relație foarte bună cu toate instituțiile importante din România, inclusiv cu toate cultele din România, în egală măsură și în conformitate cu principiile democratice pe care le promovează. Reprezentanții tuturor cultelor majore din România au fost invitați la evenimentul România Jună, inclusiv pe grupul de lucru “Identitate Națională”. LSRS are și va avea întotdeauna un caracter laic, conform cu Statutul Ligii.

În final, LSRS consideră că ceea ce ne unește – dincolo de etnie, religie, ideologie și alte caracteristici individuale – este că suntem cetățeni ai României. În opinia noastră, trebuie să ne respectăm întotdeauna între noi și trebuie să respectăm întotdeauna celelalte popoare, fără a uita că suntem români și fără a ne renega originea, indiferent de situația actuală a României. Nenumărați membri ai Ligii au avut oportunitatea de a trăi și studia printre oameni extrem de patrioți – de la americani, la evrei, francezi, britanici și japonezi. Toate aceste popoare au atins un înalt grad de dezvoltare inclusiv datorită faptului că au fost și sunt întotdeauna mândri de țările lor, nu în ciuda acestei atitudini. LSRS promovează ideea că studenții și absolvenții români pot fi mândri de identitatea lor într-un context democratic, tolerant și modern. În acest sens, sentimentul de patriotism curat și modern nu are absolut nici o legătură cu excesele naționaliste de intoleranță și xenofobie.

La 140 de ani de la un moment istoric important, este bine să ne amintim că ceea ce ne unește este mult mai important decât ceea ce ne separă. LSRS transmite prin România Jună un apel la unitate și responsabilitate a generației noastre, care poate să-și asume construcția propriului viitor, un viitor democratic, meritocratic și decent.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *